ï»?!DOCTYPE html> 非固化喷涂机的优ç‚?- 重庆桥通工业设备有限公å?/title> <!-- <link href="skin/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">--> <link href="/template/XYS0122/css/owl.carousel.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/XYS0122/css/grid.1.1.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/XYS0122/css/base.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/XYS0122/css/style.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/XYS0122/css/plugin-style.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/XYS0122/css/el-style.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/XYS0122/css/jquery.mmenu.css" rel="stylesheet"> <script src="/template/XYS0122/js/jquery-1.11.0.min.js"></script> <script src="/template/XYS0122/js/functions.js"></script> <script src="/template/XYS0122/js/sea.js"></script> <script src="/template/XYS0122/js/sea.run.js"></script> <script src="/template/XYS0122/js/jquery.mmenu.min.js"></script> <script src="/template/XYS0122/js/owl.carousel.min.js"></script> <script src="/template/XYS0122/js/lmVerticalScroll.min.js"></script> <script> website["dataId"] = ''; </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <a class="mobileMenuBtn" href="#mobileNav"> <i class="fa-bars"> <img src="/template/XYS0122/images/nav.jpg" alt=""> </i> </a> <nav class="mm-menu mmenu-nav" id="mobileNav"> <ul> <li><a href="/" >¾|‘站首页</a></li> <li><a href="/about/" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/supply/" >产品展示</a></li> <li><a href="/buy/" rel="nofollow">工程案例</a></li> <li><a href="/news/" >新闻动æ€?/a></li> <li><a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> </nav> <script> seajs.use(['mmenucss', 'mmenu'], function() { $('#mobileNav').mmenu(); }); </script> <div id="pageOuter"> <!--top--> <div class="row" id="el_4346108637757919" path="row"> <div class="rowFluid"> <div class="span12"> <div class="column" id="el_7151585367752427" path="column"> <div class="container"> <div class="row" id="el_5635261825761029" path="row"> <div class="rowFluid"> <div class="span8 col-xm-8 col-xs-12"> <div class="column" id="el_2460850518452288" path="column"> <div class="pluginWrapper plugin_3898611423787967" id="plugin_3898611423787967" path="plugin" data-areaid="3898611423787967" data-edit="false"> <div class="pluginContent"> ‹Æ¢è¿Žæ¥åˆ°é‡åº†æ¡¥é€šå·¥ä¸šè®¾å¤‡æœ‰é™å…¬å¸å®˜¾|‘! </div> </div> </div> </div> <div class="span4 col-xm-4"> <div class="column" id="el_1898135385315534" path="column"> <div class="pluginWrapper plugin_8934434960375003" id="plugin_8934434960375003" path="plugin" data-areaid="8934434960375003" data-edit="false"> <div class="pluginContent"> <span style="color:#999999;"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/35233/stat/"> </script> </span> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!--top--> <!--logo--> <div class="row" id="el_6789506665001319" path="row"> <div class="rowFluid"> <div class="span12"> <div class="column" id="el_6742193440783257" path="column"> <div class="container"> <div class="row" id="el_3201375415402662" path="row"> <div class="rowFluid"> <div class="span4 col-xm-5 col-sm-8 col-xs-6"> <div class="column" id="el_8980350940685013" path="column"> <div class="pluginWrapper plugin_8348115039612150" id="plugin_8348115039612150" path="plugin" data-areaid="8348115039612150" data-edit="true"> <div class="pluginContent"> <a rel="nofollow" href="/" ><img src="/uploads/logo/20210722041358.png" alt="重庆桥通喷涂机" /></a> </div> </div> </div> </div> <div class="span8 col-xm-7"> <div class="topLink"> <div class="k2"> <p>19823639313</p><span>‹Æ¢è¿Žæ¥ç”µåQšå…¨å›½ç»Ÿä¸€æœåŠ¡çƒ­çº¿</span> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!--logo--> <!--å¯ÆDˆª--> <div class="row" id="el_7884862386304085" path="row"> <div class="rowFluid"> <div class="span12"> <div class="column" id="el_5346448320708094" path="column"> <div class="container"> <div class="row" id="el_5013505347138136" path="row"> <div class="rowFluid"> <div class="span12"> <div class="column" id="el_7855626124697014" path="column"> <div class="pluginWrapper plugin_3314644568225545" id="plugin_3314644568225545" path="plugin" data-areaid="3314644568225545" data-edit="false"> <div class="pluginContent"> <ul class="menu reset"> <li class="mli"><a class="mod-first nav_home " href="/" title="首页">首页</a></li> <li class="mli"><a class="mod-first nav_11824" href="/about/" rel="nofollow" title="关于我们">关于我们</a> </li> <li class="mli"><a class="mod-first nav_11824" href="/supply/" title="产品展示">产品展示</a> </li> <li class="mli"><a class="mod-first nav_11824" href="/buy/" rel="nofollow" title="工程案例">工程案例</a></li> <li class="mli"><a class="mod-first nav_11824" href="/news/" title="新闻动æ€?>新闻动æ€?/a></li> <li class="mli"><a class="mod-first nav_11824" href="/contact/" rel="nofollow" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!--å¯ÆDˆª--> <!--òq¿å‘Š--> <!-- banner begin--> <div class="row" id="el_3963672070881442" path="row"> <div class="rowFluid"> <div class="span12"> <div class="column" id="el_5038561045487237" path="column"> <div class="pluginWrapper plugin_4944395121918012" id="plugin_4944395121918012" path="plugin" data-areaid="4944395121918012" data-edit="false"> <div class="pluginContent"> <div id="ad4944395121918012"> </div> <script> seajs.use(['owlcarousel', 'owlcarouselcss'], function() { $("#ad4944395121918012").owlCarousel({ singleItem: true, lazyLoad: true, autoPlay: true, navigation: true, transitionStyle: "fade", navigationText: ["<i class='fa-angle-left'></i>", "<i class='fa-angle-right'></i>"] }); }); </script> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> picarr = new Array(); var files = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20210722022343.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20210722021844.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20210722021854.jpg"; for (i = 1; i < picarr.length; i++) { if (files == "") files = picarr[i]; else files += "|" + picarr[i]; $("#ad4944395121918012").append( "<div class='item' ><a href='javascript:;' title='banner3'><img class='lazyOwl' src=" + picarr[i] + "></a></div>" ); } </script> <!-- banner end--> <!--òq¿å‘Š--> <div class="row" id="el_2409364663047444" path="row"> <div class="rowFluid"> <div class="span12"> <div class="column" id="el_8439151065227512" path="column"> <div class="container"> <div class="row" id="el_2501645458682503" path="row"> <div class="rowFluid"> <!--å·?-> <div class="span3 col-xm-12"> <div class="column" id="el_8082432165933427" path="column"> <div class="pluginWrapper plugin_2919521583661143" id="plugin_2919521583661143" path="plugin" data-areaid="2919521583661143" data-edit="false"> <div class="pluginContent"> <label class="mb-label" for="nav_2919521583661143"> 新闻资讯 </label> <input class="sideMenuCheckbox" id="nav_2919521583661143" type="checkbox"> <div class="menu-list"> <a class="mod-wr1" data-level="1" href="/news/" title="">新闻资讯</a> <a class="mod-wr2" data-level="2" href="/news/hyzx/" title="行业资讯">行业资讯</a> <a class="mod-wr2" data-level="2" href="/news/gsxw/" title="公司新闻">公司新闻</a> <a class="mod-wr2" data-level="2" href="/news/cjwd/" title="常见问答">常见问答</a> </div> <script> seajs.use('', function() { sideMenu('2919521583661143', 960); }); </script> </div> </div> <!--联系我们--> <div class="row" id="el_5492697234296904" path="row"> <div class="rowFluid"> <div class="span12"> <div class="column" id="el_5940576761942389" path="column"> <div class="pluginWrapper plugin_7589166268451410" id="plugin_7589166268451410" path="plugin" data-areaid="7589166268451410" data-edit="false"> <div class="pluginContent">联系我们</div> </div> <div class="pluginWrapper plugin_2127668054828227" id="plugin_2127668054828227" path="plugin" data-areaid="2127668054828227" data-edit="false"> <div class="pluginContent"><img class="lazyImg" src="/template/XYS0122/images/ewm.png" style="width:50%" alt="在线咨询"></div> </div> <div class="pluginWrapper plugin_4348450987947603" id="plugin_4348450987947603" path="plugin" data-areaid="4348450987947603" data-edit="false"> <div class="pluginContent"> <p> 联系人:张经ç?/p> <p> <span style="line-height:1.5;">地址åQšé‡åº†å¸‚九龙坡区陈家坪机电市场A1</span> </p> <p> 电话åQ?9823639313</p> <p> 邮箱åQ?span style="white-space:normal;"><a rel="nofollow" href="mailto:1137163400@qq.com">1137163400@qq.com</a></span> </p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!--联系我们--> </div> </div> <!--å·?-> <div class="span9 col-xm-12"> <div class="column" id="el_7296707983396256" path="column"> <div class="row" id="el_6392388227894790" path="row"> <div class="rowFluid"> <div class="span3 col-xs-12"> <div class="column" id="el_5102201844684641" path="column"> <div class="pluginWrapper plugin_6231275952142313" id="plugin_6231275952142313" path="plugin" data-areaid="6231275952142313" data-edit="false"> <div class="pluginContent">新闻资讯</div> </div> </div> </div> <div class="span9 col-xs-12"> <div class="column" id="el_7740338567815593" path="column"> <div class="pluginWrapper plugin_1702379966671639" id="plugin_1702379966671639" path="plugin" data-areaid="1702379966671639" data-edit="false"> <div class="pluginContent"><a href="/">重庆å–äh¶‚æœ?/a> > <a href="/news/hyzx/">行业资讯</a> > 详细内容</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="pluginWrapper plugin_5842352324981334" id="plugin_5842352324981334" path="plugin" data-areaid="5842352324981334" data-edit="false"> <div class="pluginContent"> <div class="mod-title"> <h1 style="font-size:24px;">非固化喷涂机的优ç‚?/h1> </div> <div class="mod-attr"> <span>发布旉™—´åQ?021-11-04</span><span>来源åQ?script>document.write('<a href="' + window.location.href + '">'+ window.location.href + '</a>');</script></span> </div> <div class="mod-detail">     非固化喷涂机可用于屋™å¶ã€éš§é“、屋™å¶ã€åœ°ä¸‹å®¤ã€åœ°ä¸‹èžR库、游æ³Ïx± ã€å°é¢ç§¯å·¥åœ°½{‰å·¥½E‹éžå›ºåŒ–材料åQŒå¦‚非固化沥青、高温沥青、橡胶渣化沥青等防水工程的喷涂施工作业。非固化å–äh¶‚机内部含有多¿UåŠ çƒ­éƒ¨ä»Óž¼Œåœ¨é«˜æ¸©ä¸‹å–äh´’åQŒä¸€é”®å·¥ä½œï¼ŒåŠ¨åŠ›å¼ºåŠ²åQŒæ— éœ€æ¸…洗。非¼‹¬åŒ–喷雾可以同时用于喷雾和刮‹¹†ã€‚由燃烧器和电加热机¾l„、热熔胶锅、搅拌器、喷雾传动机¾l„å’Œå–ähžª½{‰ç»„成。通过加热涂料åQŒç»“合电机和机械传动åQŒè¾¾åˆ°æ–½å·¥å¿«ã€å¥½ã€çœæ—¶çœåŠ›çš„喷雾效果ã€?br />     优点<br />     1、非固化å–äh¶‚机适用于厚膜涂料和高固含量材料的涂装。机器轻åQŒè¿è¾“、施工容易ã€?br />     2、用于各¿Uå°é¢ç§¯çš„施工涂装ã€?br />     3、非固化å–äh¶‚æœÞZ¸»è¦éƒ¨ä»¶ä¸Šæœ‰æŒ‡½Cºç¯åQŒå¦‚果有故障一目了然ã€?br />     4、所有电动部分都有保护功能,防止误操作导致设备损坏ã€?br />     5、电气部分均选用国内、国际等品牌åQŒä»¥ä¿è¯è®‘Ö¤‡çš„耐久性ã€?br />     6、机器采用电加热方式ã€?br />     7、ä‹É用高压æ܇åQŒå–·å¹åŽ‹åŠ›å¤§ã€è·¼›»è¿œã€å‡åŒ€ã€?br />     注意事项<br />     1、施工前è¯äh£€æŸ¥æœºå™¨å„部äšg是否有螺钉松动,以避免危险ã€?br />     2、施工前è¯ähˆ´æ‰‹å¥—åQŒç©¿ç€é˜²æŠ¤æœï¼Œä»¥å…æŽ¥è§¦çœ¼ç›å’Œçš®è‚¤ã€?br />     3、施工前è¯äh‰“开控制½Ž±å†…的断路器开养I¼Œé€šç”µåŽæ£€æŸ¥ç›¸åºæ˜¯å¦æ­£¼‹?错误æ—Óž¼Œæ— æ³•å¯åŠ¨çƒ­åó@环æ܇)ã€?br />     4、施工时严禁ž®†æ°´å€’入导热¾|ã€çƒŸé“和材料½Ž±ï¼Œä»¥å…é«˜æ¸©æ°´é£žæº…受伤ã€?br /> <p>     5、施工äh员请勉K ˜q‘烟道。不要烫伤。雨天禁止施工。ä‹É用机器时åQŒå¯¼çƒ­æÑa的温度不得超˜q?30ã€?</p> <p style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20211104/20211104152527_3050.jpg" alt="非固化喷涂机" width="403" height="388" title="非固化喷涂机" align="" /> </p> </div> </div> </div> <div class="pluginWrapper plugin_2014224926532757" id="plugin_2014224926532757" path="plugin" data-areaid="2014224926532757" data-edit="true"> <div class="pluginContent"> <div class="mod-prev"> <div>上一æ?<a href="219.html">高压无气å–äh¶‚机的主要优点</a></div> <div>下一æ?<a href="217.html">å–äh¶‚机工作前先检查工具与环境</a></div> </div> </div> </div> <div class="pluginWrapper plugin_2727587945568572" id="plugin_2727587945568572" path="plugin" data-areaid="2727587945568572" data-edit="false"> <div class="pluginContent">相关产品</div> </div> <div class="pluginWrapper plugin_7787484617056963" id="plugin_7787484617056963" data-areaid="7787484617056963" data-edit="false" path="plugin"> <div class="pluginContent"> <div class="mod-list clearfix"> <div class="col-lg-4 col-sm-12"> <div class="mod-item"><a class="mod-pic" title="重庆气动å–äh¶‚机厂å®?><img class="lazyImg" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35233/201912181529198573523335081.jpg?path=www.zghuamo.com/uploads/cp/201912181529198573523335081.jpg" alt="重庆气动å–äh¶‚机厂å®? data-original="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35233/201912181529198573523335081.jpg?path=www.zghuamo.com/uploads/cp/201912181529198573523335081.jpg" ></a><a class="mod-title" href="/supply/104.html" >重庆气动å–äh¶‚机厂å®?/a></div> </div> <div class="col-lg-4 col-sm-12"> <div class="mod-item"><a class="mod-pic" title="高压无气å–äh¶‚æœ?><img class="lazyImg" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35233/201912181531171383523385776.jpg?path=www.zghuamo.com/uploads/cp/201912181531171383523385776.jpg" alt="高压无气å–äh¶‚æœ? data-original="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35233/201912181531171383523385776.jpg?path=www.zghuamo.com/uploads/cp/201912181531171383523385776.jpg" ></a><a class="mod-title" href="/supply/103.html" >高压无气å–äh¶‚æœ?/a></div> </div> <div class="col-lg-4 col-sm-12"> <div class="mod-item"><a class="mod-pic" title="重庆JRD-PS500砂浆å–äh¶‚æœ?><img class="lazyImg" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35233/201912181648054523523386505.jpg?path=www.zghuamo.com/uploads/cp/201912181648054523523386505.jpg" alt="重庆JRD-PS500砂浆å–äh¶‚æœ? data-original="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35233/201912181648054523523386505.jpg?path=www.zghuamo.com/uploads/cp/201912181648054523523386505.jpg" ></a><a class="mod-title" href="/supply/102.html" >重庆JRD-PS500砂浆å–äh¶‚æœ?/a></div> </div> </div> </div> </div> <div class="pluginWrapper plugin_2727587945568572" id="plugin_2727587945568572" path="plugin" data-areaid="2727587945568572" data-edit="false"> <div class="pluginContent">相关新闻</div> </div> <div class="pluginWrapper plugin_2448207444456503" id="plugin_2448207444456503" data-areaid="2448207444456503" data-edit="false" path="plugin"> <div class="pluginContent"> <div class="mod-list clearfix"> <div class="col-lg-6 col-sm-12"> <div class="mod-item"><a class="mod-title" href="/news/221.html" title="高压无气å–äh¶‚机的优点太多" >高压无气å–äh¶‚机的优点太多</a> <div class="mod-digest"> 1.高压无气式喷涂机有着很高的涂装作.. </div> <a class="mod-read" href="/news/221.html" rel="nofollow">阅读详情</a> </div> </div> <div class="col-lg-6 col-sm-12"> <div class="mod-item"><a class="mod-title" href="/news/220.html" title=" 防水å–äh¶‚机的保养与注意事™å? > 防水å–äh¶‚机的保养与注æ„?/a> <div class="mod-digest"> 防水å–äh¶‚机的保养æ–ÒŽ³• 1、防水喷æ¶?. </div> <a class="mod-read" href="/news/220.html" rel="nofollow">阅读详情</a> </div> </div> <div class="col-lg-6 col-sm-12"> <div class="mod-item"><a class="mod-title" href="/news/219.html" title="高压无气å–äh¶‚机的主要优点" >高压无气å–äh¶‚机的主要优点</a> <div class="mod-digest"> 高压无气å–äh¶‚机早已在‹Æ§ã€ç¾Žã€æ—¥½{‰å‘è¾?. </div> <a class="mod-read" href="/news/219.html" rel="nofollow">阅读详情</a> </div> </div> <div class="col-lg-6 col-sm-12"> <div class="mod-item"><a class="mod-title" href="/news/218.html" title="非固化喷涂机的优ç‚? >非固化喷涂机的优ç‚?/a> <div class="mod-digest"> 非固化喷涂机可用于屋™å¶ã€éš§é“、屋™å¶ã€?. </div> <a class="mod-read" href="/news/218.html" rel="nofollow">阅读详情</a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!--ž®ùNƒ¨--> <div class="row" id="el_1021745224471778" path="row"> <div class="rowFluid"> <div class="span12"> <div class="column" id="el_8312778912158902" path="column"> <div class="container"> <div class="row" id="el_6919696367528556" path="row"> <div class="rowFluid"> <div class="span3"> <div class="column" id="el_3877769830988388" path="column"> <div class="pluginWrapper plugin_4575316970726747" id="plugin_4575316970726747" path="plugin" data-areaid="4575316970726747" data-edit="false"> <div class="pluginContent"> <span class="mod-wr1 active" data-level="1">产品展示</span> <a class="mod-wr2" data-level="2" href="/cjptj/" title="长江å–äh¶‚æœ? rel="nofollow">长江å–äh¶‚æœ?/a> <a class="mod-wr2" data-level="2" href="/grkptj/" title="固瑞克喷涂机" rel="nofollow">固瑞克喷涂机</a> <a class="mod-wr2" data-level="2" href="/qdptj/" title="气动å–äh¶‚æœ? rel="nofollow">气动å–äh¶‚æœ?/a> <a class="mod-wr2" data-level="2" href="/cqptj/" title="重庆å–äh¶‚æœ? rel="nofollow">重庆å–äh¶‚æœ?/a> </div> </div> </div> </div> <div class="span3"> <div class="column" id="el_1623831277473292" path="column"> <div class="pluginWrapper plugin_7478835666876849" id="plugin_7478835666876849" path="plugin" data-areaid="7478835666876849" data-edit="false"> <div class="pluginContent"> <span class="mod-wr1 active" data-level="1">关于我们</span> <a class="mod-wr2" data-level="2" href="/about/" title="公司概况" rel="nofollow">公司概况</a> <a class="mod-wr2" data-level="2" href="/about/about2.html" title="服务与支æŒ? rel="nofollow">服务与支æŒ?/a> <a class="mod-wr2" data-level="2" href="sitemap.html" title="html">¾|‘站地图</a> <a class="mod-wr2" data-level="2" href="sitemap.xml" title="XML">XML</a> </div> </div> </div> </div> <div class="span3"> <div class="column" id="el_7894518847273078" path="column"> <div class="pluginWrapper plugin_3833412084226973" id="plugin_3833412084226973" path="plugin" data-areaid="3833412084226973" data-edit="false"> <div class="pluginContent">联系我们</div> </div> <div class="pluginWrapper plugin_7258478523383207" id="plugin_7258478523383207" path="plugin" data-areaid="7258478523383207" data-edit="false"> <div class="pluginContent"> <p> <span style="line-height:1.5;">地址åQšé‡åº†å¸‚九龙坡区陈家坪机电市场A1</span> </p> <p> 电话åQ?9823639313</p> <p> 联系人:张经ç?</p> <p> 邮箱åQ?a rel="nofollow" href="mailto:1137163400@qq.com">1137163400@qq.com</a></p> </div> </div> </div> </div> <div class="span3"> <div class="column" id="el_8434689464383157" path="column"> <div class="pluginWrapper plugin_5517229457648116" id="plugin_5517229457648116" data-areaid="5517229457648116" data-edit="false" path="plugin"> <div class="pluginContent"><img class="lazyImg" src="/template/XYS0122/images/ewm.png" alt="扫一æ‰? style="width:150px;"> </div> </div> <div class="pluginWrapper plugin_6571661220395410" id="plugin_6571661220395410" path="plugin" data-areaid="6571661220395410" data-edit="false"> <div class="pluginContent">扫一扫关注我ä»?/div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="row" id="el_4241303983892721" path="row"> <div class="rowFluid"> <div class="span12"> <div class="column" id="el_6314586736517293" path="column"> <div class="container"> <div class="row" id="el_2157712480637368" path="row"> <div class="rowFluid"> <div class="span12"> <div class="column" id="el_4941810560875221" path="column"> <div class="pluginWrapper plugin_8976384667003116" id="plugin_8976384667003116" path="plugin" data-areaid="8976384667003116" data-edit="true"> <div class="pluginContent PowerbyDedeCms"> <p>Copyright©www.ksbhamrah.com/  é‡åº†æ¡¥é€šå·¥ä¸šè®¾å¤‡æœ‰é™å…¬å?/p> <p> 咨询热线:19823639313,重庆桥通工业设备有限公åæ€»Žäº‹é•¿æ±?固瑞克喷涂机的生产和销å”?我们为您提供¾pȝ»Ÿè§£å†³æ–ÒŽ¡ˆ,‹Æ¢è¿Žæ¥ç”µã€? <br /> 备案åøP¼š<a target="_blank" rel="nofollow">渝ICPå¤?9014570å?2</a> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1279303932'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1279303932%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script>   技术支持:<a target="_blank" rel="nofollow">重庆¾|‘ç«™å»ø™®¾</a> </p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> $(function() { $(".menu li a").each(function() { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(".menu li a").removeClass('active'); $(this).addClass('active'); return false; } }); }) </script> <!--自动推é€?-> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <!--360自动推é€?-> <script> (function(){ varsrc="https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?d182b3f28525f2db83acfaaf6e696dba"; document.write('<scriptsrc="'+src+'"id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> $(function(){ $(".navlia").each(function(){ if($(this).attr("href")==window.location.pathname){ $(".navlia").removeClass('cur'); $(this).addClass('cur'); returnfalse; } }); }) </script> <!--53--> <script>(function() {var _53code = document.createElement("script");_53code.src = "https://tb.53kf.com/code/code/8f076bc5a7919b18c3800741fd236e272/1";var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(_53code, s);})();</script> </div> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <a href="http://www.ksbhamrah.com/">无码专区—va亚洲v专区_狠狠五月深爱婷婷_真实国产乱子伦沙发_亚洲日韩av无码一本到</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>